Cách làm bài văn nghị luận xã hội về vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học, bạn có biết?

Nghị luận xã hội về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học là một trong số những dạng đề được học sinh xếp vào hàng khó nhất. Lí do chính là bởi nó đòi hỏi ở học sinh sự tích hợp kiến thức ở cả hai mảng là văn học và đời sống, cũng như cần có các kỹ năng cơ bản về phân tích tác phẩm văn học và phân tích các vấn đề xã hội. Sau đây là một số kiến thức giúp các em hình dung rõ hơn và nắm được những kỹ năng cơ bản để làm dạng đề này.

Trước hết cần xác định rõ nghị luận xã hội về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học là kiểu bài nghị luận xã hội chứ không phải nghị luận văn học, học sinh cần nắm rõ để tránh bị lạc đề khi làm bài. Đối tượng của dạng bài này là các vấn đề xã hội có ý nghĩa sâu sắc nào đó được đặt ra trong tác phẩm văn học. Vấn đề xã hội ở đây có thể là một hiện tượng đời sống, tuy nhiên chủ yếu là một tư tưởng, đạo lý. Các vấn đề xã hội có thể được lấy từ hai nguồn đó là từ một tác phẩm đã được học trong chương trình học của sách giáo khoa, cũng có thể là từ một câu chuyện, văn bản nhỏ nào đó mà học sinh chưa được học.

Dạng đề này tuy có xuất phát từ tác phẩm văn học nhưng thực ra đó chỉ là khởi đầu để dẫn chúng ta đến mục đích thật sự của đề bài chính là yêu cầu người viết bàn bạc, nghị luận về một vấn đề có ỹ nghĩa sâu sắc, mang tính thời sự, giáo dục cao. Có nghĩa là trong trường hợp này tác phẩm văn học chỉ được khai thác về mặt nội dung tư tưởng từ đó rút ra vấn đề xã hội cần nghị luận qua tác phẩm đó.

Cách làm bài văn nghị luận về vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học
Cách làm bài văn nghị luận xã hội về vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học

Cách làm bài

Cách làm mở bài

Mở bài của bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề đặt ra trong một tác phẩm văn học cần đi theo các bước:

  • Dẫn dắt vào đề.
  • Giới thiệu tác giả, tác phẩm và vấn đề xã hội được rút ra từ tác phẩm đó.
  • Trích dẫn câu văn, câu thơ hoặc đoạn văn, đoạn thơ có chứa vấn đề xã hội nêu trên (nếu đề ra yêu cầu).

Cách làm thân bài

Thân bài là trọng tâm của bài viết, là nơi giải quyết vấn đề cần nghị luận. Đối với thân bài của một dạng đề nghị luận xã hội về một vấn đề đặt ra trong một tác phẩm văn học phải đảm bảo được 2 nội dung lớn:

  • Phần thứ nhất (phần phụ): người viết cần phân tích văn bản (nếu cần thiết có thể nêu tóm tắt văn bản trước) từ đó rút ra ỹ nghĩa của vấn đề. Cần lưu ý rằng ở phần này chỉ được giải thích và phân tích một cách khái quát rồi chốt lại vấn đề chứ không được phân tích quá đà. Khi chuyển sang phần hai cần chú ý sử dụng các từ liên kết và chuyển ý một cách uyển chuyển, tăng sự mạch lạc, chặt chẽ cho văn bản.
  • Phần thứ hai (phần chính): Khi đã có vấn đề được rút ra từ phần thứ nhất, người viết chỉ việc thực hiện các thao tác như khi làm một bài văn nghị luận xã hội về một hiện tượng xã hội hoặc một tư tưởng, đạo lý. Cần chú ý xác định đúng dạng bài để có các thao tác làm phù hợp.

Cách làm kết bài

Kết bài có ý nghĩa tổng kết lại những vấn đề đã nêu ra ở phần mở bài và đã được giải quyết ở phần thân bài để tạo nên tính trọn vẹn cho bài viết. Ở dạng đề nghị luận xã hội về một vấn đề được nêu ra trong tác phẩm văn học thì phần kết bài thường khẳng định chung về ý nghĩa xã hội mà mà tác phẩm văn học đã nêu. Đồng thời liên hệ với bản thân cũng như gửi lời nhắn nhủ đối với mọi người.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *