Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia môn Văn tỉnh Nam Định 2017

Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia môn Văn tỉnh Nam Định 2017

Sở Giáo Dục & Đào Tạo Nam Định

Trường THPT Trực Ninh

Thời gian làm bài: 120 phút (cả thời gian giao đề)

Đề bài:01

02

Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia môn Văn tỉnh Nam Định 2017

Lời giải chi tiết và biểu điểm:

3

4

5

5 6

Lời giải Phần 2: Văn học

7

8

9

10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *