Đáp án đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2016 trường THCS Thiệu Đô – Thanh Hóa

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2016 trường THCS Thiệu Đô – Thanh Hóa có kèm theo gợi ý đáp án

Câu 3 (2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): y = 2x – a + 1 và parabol (P): y = .

  1. Tìm a để đường thẳng d đi qua điểm A (-1;3)
  2. Tìm a để (d) cắt (P)  tại hai điểm phân biệt có tọa độ (x1, y1) và (x2, y2) thỏa mãn điều kiện x1x2(y1+y2) + 48 = 0

Câu 4: (3,0 điểm). Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O; R). Hai đường cao AD, BE lần lượt cắt đường tròn (O) tại các điểm thứ hai là M và N.

a)     Chứng minh rằng: bốn điểm A, E, D, B nằm trên một đường tròn. Xác định tâm I của đường tròn đó.

b)     Chứng minh rằng: MN // DE.

c)     Cho (O) và dây AB cố định. Chứng minh rằng độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác CDE luôn không đổi khi điểm C di chuyển trên cung lớn AB.

d)     Tìm vị trí điểm C trên cung lớn AB cố định để diện tích tam giác CDE lớn nhất

  • Mời các bạn tham khảo đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn toán năm 2016 trường THCS Thiệu Đô – Thanh Hóa chi tiết dưới đây:

    de-thi-thu-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-nam-2016-truong-thcs-thieu-do-thanh-hoa

  • Mời các bạn tham khảo gợi ý đáp án đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn toán năm 2016 trường THCS Thiệu Đô – Thanh Hóa chi tiết dưới đây:

dap-an-de-thi-thu-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-nam-2016-truong-thcs-thieu-do-thanh-hoa1

dap-an-de-thi-thu-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-nam-2016-truong-thcs-thieu-do-thanh-hoa2

dap-an-de-thi-thu-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-nam-2016-truong-thcs-thieu-do-thanh-hoa3

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *