Đáp án, Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang năm 2016:

Ngày 09/6/2016, Sở giáo dục và đào  tạo tỉnh Bắc Giang đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Toán năm học 2016 – 2017. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang năm 2016 như sau:

Câu III (1,5 điểm )

Một hiệu sách A có hai đầu sách Hướng dẫn học tốt môn toán lớp 10 và hướng dẫn học tốt môn Ngữ văn lớp 10. Trong một ngày của tháng 5 năm 2016 hiệu sách A bán được 60 cuốn của mỗi loại theo giá bán, thu được 3.300.000 đồng và lãi được  420.000 đồng. Biết mỗi cuốn Hướng dẫn học tốt môn toán lớp 10 lãi 10% giá bìa , mỗi cuốn Hướng dẫn học tốt ngữ văn lớp 10 lãi 15% giá bìa. Hỏi giá bìa mỗi cuốn sách là bao nhiêu?

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc giang năm 2016 kèm theo đáp án như sau:

dap-an-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-tinh-bac-giang-nam-2016

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang năm 2016:

dap-an-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-tinh-bac-giang-nam-2016-tham-khao

dap-an-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-tinh-bac-giang-nam-2016-1

dap-an-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-tinh-bac-giang-nam-2016-2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *