Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Dương năm 2016

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Dương năm 2016 có kèm đáp án

Bài 3 (1,5 điểm):

Một công ty vận tải dự định dùng loại xe lớn để chở 20 tấn rau theo một hợp đồng. Nhưng khi vào việc, công ty không còn xe lớn nên phải thay bằng những xe có trọng tải nhỏ hơn 1 tấn. Để đảm bảo thời gian đã hợp đồng, công ty phải dùng một số lượng xe nhiều hơn số xe dự định là 1 xe. Hỏi trọng tải của mỗi xe nhỏ là bao nhiêu tấn?

  • Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Dương năm 2016 chi tiết như sau:

dap-an-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-binh-duong-nam-2016

  • Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Dương năm 2016

de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-binh-duong-nam-2016-dap-an-cau-3

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *