Đáp án, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán TP Đà Nẵng năm 2016

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán TP Đà Nẵng năm 2016 có đáp án kèm theo

Bài 4 (1,0 điểm)

Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều  rộng bằng 3/5 chiều dài. Nếu chiều rộng giảm đi 1cm và chiều dài giảm đi 4cm thì diện tích của nó bằng nửa diện tích ban đầu. Tính chu vi miếng bìa đó.

  • Mời các bạn tham khảo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán TP Đà Nẵng chi tiết dưới đây:

    Đề thi vào lớp 10 Đà Nẵng 2016 2017 

  • Mời các bạn tham khảo đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán TP Đà Nẵng năm 2016

    dap-an-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tp-da-nang-nam-2016-phan1

  •  dap-an-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tp-da-nang-nam-2016-phan3
  • dap-an-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tp-da-nang-nam-2016-phan4
  • dap-an-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tp-da-nang-nam-2016-phan5 dap-an-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tp-da-nang-nam-2016-phan6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *