Đáp án và đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương năm 2016

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương năm 2016 2017 có đáp án kèm theo.

  • Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương năm 2016 như sau:

– Câu 1: (2 điểm): Gồm 2 ý: a – Rút gọn biểu thức; b: tính giá trị biểu thức

– Câu 2: (2 điểm): Gồm 2 ý giải phương trình

– Câu 3: ( 2 điểm): Gồm 2 ý: tìm số nguyên dương thỏa mãn điều kiện; tìm các cặp số nguyên dương thỏa mãn điều kiện

-Câu 4: ( 3 điểm): Bài toán hình

– Câu 5 (1 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

  • Mời các bạn tham khảo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương năm 2016 2017 chi tiết như sau:

Đề thi vào 10 môn toán chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương

  • Mời các bạn tham khảo gợi ý đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương năm 2016 2017 chi tiết như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *