Đáp án và đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán khối THPT chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2016

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán khối THPT chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2016 2017 kèm theo gợi ý đáp án:

Câu 3: (1,5 điểm):

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 120km. Vận tốc trên 3/4 quãng đường AB đều không đổi, vận tốc trên 1/4 quãng đường AB sau bằng 1/2 vận tốc trên 3/4 quãng đường AB đầu. Khi đến B, người đó nghỉ 30 phút và trở lại A với vận tốc lớn hơn vận tốc trên 3/4 quãng đường AB đầu tiên lúc đi là 10 km/h. Thời gian kể từ lúc xuất phát tại A đến khi xe trở về A là 8,5 giờ. Tính vận tốc của xa máy trên quãng đường người đó đi từ B về A?

  • Mời các bạn tham khảo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán khối THPT chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2016 2017 cụ thể như sau:

Đề thi vào 10 môn toán chung chuyên DHSP

  • Mời các bạn tham khảo gợi ý đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán khối THPT chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2016 2017 cụ thể như sau:

goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-khoi-thpt-chuyen-dhsp-ha-noi-nam-2016-1 goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-khoi-thpt-chuyen-dhsp-ha-noi-nam-2016-2 goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-khoi-thpt-chuyen-dhsp-ha-noi-nam-2016-3 goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-khoi-thpt-chuyen-dhsp-ha-noi-nam-2016-4

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *