Đáp án và đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lạng Sơn năm 2016

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lạng Sơn năm 2016 2017 có đáp án chi tiết kèm theo giúp các em dễ dàng chấm điểm bài thi của mình

  • Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lạng Sơn năm 2016:

Câu 1 (2 điểm): Gồm 2 ý: tính biểu thức A; rút gọn biểu thức P

Câu 2 (1,5 điểm): Gồm 2 ý: vẽ đồ thị; cho phương trình tìm ẩn m thỏa mãn điều kiện

Câu 3 (2 điểm): Gồm 2 ý: giải phương trình; bài toán hình

Câu 4 (3,5 điểm): Bài toán hình

Câu 5 (1 điểm) : Tìm giá trị biểu thức

  • Mời các bạn tham khảo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lạng Sơn năm 2016 2017

Đề thi vào 10 môn toán Lạng Sơn 2016 2017

  • Mời các bạn tham khảo hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lạng Sơn năm 2016 2017

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *