Đề kiểm tra học kỳ I môn ngữ Văn lớp 12 năm học 2016 – 2017 tỉnh Gia Lai

Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai

Đề kiểm tra học kỳ I môn ngữ Văn lớp 12

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

I. Phần đọc hiểu

Đọc câu chuyện sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới:

Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe, và chắc mẩy. Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: “Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lí tưởng để trú ngụ”. Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó. Còn hạt thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thực sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới. Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này, chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì, nó chết dần chết mòn. trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới.

(Nguồn Internet)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn văn trên? (0.5 điểm)

Câu 2: Đặt tiêu đề cho câu chuyện (0.5 điểm)

Câu 3: Chỉ ra sự khác nhau trong suy nghĩ và lối sống của hai hạt lúa ( 1.0 điểm)

Câu 4: Nêu ý nghĩa câu chuyện ( 1.0 điểm)

II. Phần làm văn ( 7 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm)

Từ câu chuyện ở phần đọc hiểu, anh/chị rút ra được bài học gì cho bản thân. (viết đoạn văn khoảng 20 dòng)

Câu 2 (5.0 điểm)

Phân tích đoạn thơ sau trong trích đoạn Đất nước ( trường ca Mặt đường khát vọng) của Nguyễn Khoa Điềm.

Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng
Họ truyền lửa cho mỗi nhà từ hòn than qua con cúi
Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói
Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân
Họ đắp đập be bờ cho người sau trông cây hái trái
Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm
Có nội thù thì vùng lên đánh bại
Để Đất Nước này là Đất Nước Nhân dân
Đất Nước của Nhân dân, Đất Nước của ca dao thần thoại”

(SGK Ngữ văn 12 tập 1, trang 121, NXB Giáo dục)

Hết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *