Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2016

Như vậy là chỉ còn vài tháng nữa thôi các bạn học sinh sẽ bước vào kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông. Trong giai đoạn nước rút này các bạn cần tạo cho mình kế hoạch ôn thi hợp lý, việc bắt tay vào làm các đề thi là không thể bỏ qua. Đặc biệt với môn toán, việc ôn tập bấm giờ làm đề càng nhiều sẽ càng tốt cho bạn. Dưới đây là Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2016, các bạn có thể xem, làm và rút ra kinh nghiệm riêng cho bản thân.

I. Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2016

Với bất cứ đề thi toán ở tỉnh nào thì điều các bạn cần nhớ sau khi làm xong đó là rút ra các dạng bài trong đề thi, xem lại xem cách phân bổ thời gian làm bài đã hợp lý chưa, cách giải như vậy đã ngắn gọn và chính xác nhất chưa,… Đúc kết kinh nghiệm dần dần thì mới không bị bỡ ngỡ khi làm đề thi thật.

1. Bố cục Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2016

Bố cục Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2016 gồm các câu và dạng bài sau:

Câu 1: Giải phương trình và hệ phương trình
Câu 2: Rút gọn biểu thức, tìm điều kiện hệ số của phương trình thỏa mãn điều kiện nghiệm
Câu 3: Phương trình đường thẳng và bài tập suy luận tính toán
Câu 4: Bài tập hình học
Câu 5: Bài tập chứng minh phương trình. ( Đây thường là câu hỏi nâng cao)

2. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2016

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-hai-duong-nam201612

Dưới đây là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2016, các bạn đọc kỹ đề trước khi làm thử nhé!

Câu 1: (2,0 điểm)
a) Giải phương trình: (x + 3)² = 16
b) Giải hệ phương trình:  2x + y – 3 = 0
x/4 = y/3 – 1
Câu 2: (2,0 điểm)
a) Rút gọn biểu thức sau:

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-hai-duong-nam20161
với x>=0 ; x # 1
b) Hãy tìm m để phương trình: x² – 5x + m – 3 = 0có 2 nghiệm x1,x2 thỏa mãn điều kiện: x1² – 2x1x2 + 3×2 = 1
Câu 3: (2,0 điểm)
a) Tìm a và b biết rằng đồ thị hàm số y = ax + b đi qua điểm A(-1;5) và song song với đường thẳng y = 3x +1
b)Có một đội xe phải chuyên chở 36 tấn hàng. Trước khi bắt đầu làm việc, đội xe này được bổ sung thêm 3 xe nữa cho nên mỗi xe sẽ chở ít hơn 1 tấn so với dự định. Hỏi rằng đội xe lúc đầu có bao nhiêu xe? Biết số hàng chở trên tất cả các xe có khối lượng bằng nhau.
Câu 4 (3,0 điểm)
Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Gọi C là điểm cố định thuộc đoạn thẳng OB (C khác O và B). Dựng đường thẳng d vuông góc với AB tại điểm C, cắt nửa đường tròn (O) tại điểm M. Trên cung nhỏ MB lấy điểm N bất kỳ (N khác M và B), tia AN cắt đường thẳng d tại điểm F, tia BN cắt đường thẳng d tại điểm E. Đường thẳng AE cắt nửa đường tròn (O) tại điểm D (D khác A).
a) Chứng minh rằng: AD.AE=AC.AB
b) Chứng minh rằng: Các điểm B,F,D thẳng hàng và F là tam đường tròn nội tiếp tam giác CDN.
c) Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF. Hãy chứng minh rằng điểm I luôn nằm trên một đường thẳng cố định khi điểm N di chuyển trên cung nhỏ hơn MB.
Câu 5: (1,0 điểm)
Cho a,b,c là ba số thực dương thỏa mãn: abc=1
Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
P = ab/(a³+b³+ab) + bc/(b³+c³+bc) + ca/(c³+a³+ca)

3. Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2016

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-hai-duong-nam201611

Dưới đây là đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2016, các ban lưu ý tự giải trước sau đó mới xem đáp án nhé! Ngoài cách giải dưới đây bạn có thể tham khảo thêm cách giải hay hơn khác từ bạn bè hoặc hỏi thầy cô.

Câu 1: (2,0 điểm)

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-hai-duong-nam20163

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là: (0;3)

Câu 2: (2,0 điểm)

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-hai-duong-nam20164

b) x² – 5x + m – 3 = 0 (1)
Phương trình (1) có 2 nghiệm x1,x2

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-hai-duong-nam20165

Câu 3: (2,0 điểm)
a) Đồ thị hàm số y=ax+b song song với đường thẳng y=3x+1 nên ta sẽ có a=3;b#1
Vì A(-1;5) thuộc đồ thị hàm số y=ax+b nên ta có:
5=a.(-1)+b <=> 5=3.(-1)+b <=> b=8 (thỏa mãn)
Vậy a=3;b=8 thỏa mãn yêu càu của bài toán.
b) Gọi số xe của đội lúc đầu là x (xe;x>0)
Khi bổ sung thêm 3 xe thì số xe của đội sẽ là: x+3 (xe)
Đúng theo dự định thì mỗi xe phải chở số tấn hàng là: 36/x
Sau khi thêm xe thì thực tế số tấn hàng là: 36/(x+3)
Theo bài ra ta có:

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-hai-duong-nam20166
Vậy số xe lúc đầu của đội là 9 xe

Câu 4: (3,0 điểm)

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-hai-duong-nam20167

a) Ta có: góc ABD=góc ANB=90°

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-hai-duong-nam20168

Câu 5: (1,0 điểm)

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-hai-duong-nam20169

II. Một số điều cần lưu ý rút ra từ Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2016

Sau khi xem Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2016 các bạn cũng cần tự đúc kết kinh nghiệm riêng cho bản thân mình, không chỉ với đề thi này mà bất cứ đề thi nào khác cũng vậy. Hãy rút ra các dạng bài xuất hiện trong đề thi, tập hợp lại và ôn tập theo đó. Ngoài ra trong quá trình làm bài các bạn phải làm nghiêm túc như khi thi thật để quen dần đến lúc đi thi không bị bỡ ngỡ.

Trên đây là Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2016, các bạn tham khảo, làm đề và tự rút ra kinh nghiệm riêng cho bản thân. Chúc các bạn học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *