Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Kon Tum năm 2016

Cùng tham khảo bộ Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Kon Tum năm 2016 để bổ sung kiến thức vào kho ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông sắp tới nhé! Trong khoảng thời gian này càng tập trung ôn tập dạng toán và làm đề sẽ càng giúp các bạn bổ sung kiến thức nhiều hơn.

I. Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Kon Tum năm 2016

Dưới đây là Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Kon Tum năm 2016 chi tiết, các bạn xem đề rồi bấm giờ làm như khi đi thi thật trước khi xem đáp án nhé!

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-kon-tum-2016-7

1. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Kon Tum năm 2016

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Kon Tum năm 2016 bao gồm 8 câu với lượng kiến thức phân bổ đều theo chương trình học. Cụ thể đề thi như sau:

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-kon-tum-2016-1

Câu 1: (1,0 điểm)

Tính giá trị của biểu thức: A = √18 – 2√50 + 8√2

Câu 2: (1,0 điểm)

Giải phương trình sau: x² – 7x + 12 = 0

Câu 3: (1,5 điểm)

Cho hàm số y = x²/2 (P)
a. Hãy vẽ đồ thị (P)
b. Tìm giá trị của m để đường thẳng (d): y = 2x – m cắt đồ thị (P) tại điểm có hoành độ bằng 2.

Câu 4: (1,0 điểm)

Hãy rút gọn biểu thức sau:
de-thi-dap-an-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-kon-tum-2016-2

Câu 5: (1,0 điểm)

Cho phương trình sau: x² + mx + 2m – 4 = 0 (1) với m là tham số. Hãy tìm m để pt (1) có hai nghiệm phan biệt. Giả sử 1 2;x x là hai nghiệm phân biệt của pt (1), hãy tìm giá trị nguyên dương của m để biểu thức M =(x1x2 + 2)(x1+x2) có giá trị nguyên.

Câu 6: (1,0 điểm)

Hai người đi xe đạp ở hai địa điểm A và B cách nhau 30km, khởi hành cùng một lúc, đi ngược chiều và gặp nhau sau 1 giờ. Tính vận tốc của mỗi xe biết rằng xe đi từ A có vận tốc chỉ bằng 23 vận tốc xe đi từ B.

Câu 7: (1,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, góc B =60º và BC = 20cm.
a. Hãy tính độ dài AB.
b. Kẻ đường cao AH của tam giác ABC. Tính độ dài AH

Câu 8: (2,5 điểm)

Cho đường tròn (O; R) có hai dây AB và CD vuông góc với nhau tại H (AB và CD) không đi qua tâm O, điểm C thuộc cung nhỏ AB. Tiếp tuyến tại  A của đường tròn (O) cắt đường thẳng CD tại M, vẽ CK vuông góc với AM tại K. Gọi N là giao điểm của AO và CD.
a. Hãy chứng minh rằng AHCK là tứ giác nội tiếp.
b. Hãy chứng minh rằng HK//AD và MH.MN=MC.MD.
c. Tính giá trị của: AH²+HB²+HD² theo R.

2. Gợi ý đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Kon Tum năm 2016

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-kon-tum-2016-10

Dưới đây là 1 số gợi ý để các bạn có thể giải được đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Kon Tum năm 2016, TKBooks chỉ gợi ý cho bạn một số bài khó hơn, còn lại các bạn tự tham khảo đáp án từ thầy cô hoặc bạn bè để nhớ lâu hơn. Các bạn hãy chắc chắn rằng mình đã cố gắng hết sức giải tất cả các câu bài tập trong đề rồi mới xem đáp án nhé!

Câu 1: (1,0 điểm) 

A = √18 – 2√50 + 8√2 = √3².2 – 2√5².2 +8√2=3√2-5√2+8√2=6√2

Câu 2: (1,0 điểm) 

Giải phương trình sau: x² – 7x + 12 = 0 => Tự giải

Câu 3: (1,5 điểm) 

Tự giải (Lưu ý vẽ đồ thị căn chuẩn ô chia tỷ lệ đều không bị lệch quá nhiều)

Câu 4: (1,0 điểm) 

Tự giải

Câu 5: (1,0 điểm)

Tự giải

Câu 6: (1,0 điểm) 

Tự giải

Câu 7: (1,0 điểm)

Xét tam giác ABC vuông tại A có góc B =60° và BC=20cm.
Ta có: AB=BC.cos60°=20.1/2=10cm
Tương tự như vậy trong tam giác AHB ta có AH=AB.sin60º=10.√3/2=5√3

Câu 8: (2,5 điểm)

b. Ta có tứ giác AHCK nội tiếp suy ra góc KHC = góc KAC (hai góc nội tiếp cùng chắn một cung)
Mà góc KAC = góc ADC (góc tạo bởi tia tiếp tuyến, góc nội tiếp chắn cung AC).
=> góc KHC=góc ADC => KH//AD.
Ta có tam giác MAC đồng dạng với tam giác MDA (góc-góc) nên suy ra:
MA/MD=MC/MA =>MA²=MC.MD
Xét tam giác ANM vuông tại A có AH là đường cao nên theo hệ thức lượng ta có:
MH.MN=MA² => MH.MN=MC.MD
c. Vẽ đường kính AJ của (O) ta có góc ADJ=90º => tam giác ADJ vuông tại D.
Mặt khác lại có góc BAD=góc BCD (2 góc nội tiếp cùng chắn cung BD)
=> góc BCD=góc CDJ => cung BJD=cung CBJ => cung DJ=cung BC => DJ=BC
Vì tam giác AHD, tam giác CHB, tam giác ADJ là tam giác vuông nên ta có:
AH²+HB²+HC²+HD²=AD²+DJ²=AJ²=4R²

II. Đề thi khác ngoài Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Kon Tum năm 2016

Ngoài Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Kon Tum năm 2016 TKBooks còn cập nhật rất nhiều các đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông môn Toán của các tỉnh khác và các năm khác, các bạn cũng tham khảo và làm thêm Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Kon Tum năm 2014 nhé!

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-kon-tum-2016-8

1. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Kon Tum năm 2014

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Kon Tum năm 2016 gồm có 5 câu cụ thể như sau:

Câu 1: (2,25 điểm)

1. Thực hiện phép tính sau:
de-thi-dap-an-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-kon-tum-2016-3
2. Giải phương trình sau: x-√x=4√x+6

Câu 2: (2,0 điểm)

1. Vẽ đồ thị hàm số: y=x² và y=x+2 trên cùng hệ trục tọa độ Oxy.
2. Xác định đường thẳng y=ax+b biết rằng đường thẳng này song song với đường thẳng y=-3x+5 và cắt Parabol y=2x² tại điểm A có hoành độ bằng -1.

Câu 3: (2,25 điểm)

1. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm O đường kính AB. Biết rằng BH=2cm, HC=6cm. Hãy tính diện tích hình quạt AOH (ứng với cung nhỏ AH).
2. Cho phương trình: x² – 2(m-1)x -m -3=0 (x là ẩn sổ). Hãy tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn:x1²+x2²=10.

Câu 4: (1,5 điểm)

Một bè gỗ được thả trôi trên sông từ cầu Đăk Bla, sau khi thả vè gỗ trôi được 3 giờ 20 phút thì một người chèo thuyền độc mộc cũng xuất phát từ cầu Đăk Bla đuổi theo và đi được 10 km thì gặp bè gỗ. Hãy tính vận tốc của bè gỗ biết rằng vận tốc của người chèo thuyền độc mộc lớn hơn vận tốc của bè gỗ là 4km/h.

Câu 5: (2,0 điểm)

Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Từ A và B vẽ hai dây cung AC và BD của đường tròn(O) cắt nhau tại N bên trong đường tròn (C, D nằm trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB). Hai tiếp tuyến Cx và Dy của đường tròn (O) cắt nhau tại M. Gọi P là giao điểm của hai đường thẳng AD và BC.
1. Hãy chứng minh tứ giác DNCP nội tiếp đường tròn.
2. Hãy chứng minh ba điểm P, M, N thẳng hàng.

2. Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Kon Tum năm 2014

Dưới đây là đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Kon Tum năm 2014, ngoài cách giải dưới đây các bạn có thể tham khảo thêm những cách giải khác từ bạn bè thầy cô sao cho cách giải đó dễ hiểu nhất với bạn.

Câu 1: 

1. Thực hiện phép tính.
de-thi-dap-an-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-kon-tum-2016-4
2. x-√x=4√x + 6 ĐKXD: x>=0
<=> x-5√x-6=0
Đặt √x=t (t>=0) thì phương trình trở thành: t²-5t-6=0
=> t=-1(loại); t=6(thỏa mãn) => x=36

Câu 2: 

1. Gọi (P) và (d) là đồ thị của 2 hàm số : y = x2 và y = x + 2 ( Các bạn tự vẽ)
2. Phương trình đường thẳng (d’) có dạng y = ax + b
Vì (d’)// đường thẳng y = – 3x + 5⇒ a = – 3 và b ≠ 5⇒ (d’):y = -3x + b
A∈ Parabol:y = 2x ⇒ y =2(-1) =2⇒ tọa độ A(-1; 2)∈(d’)⇒ 2 = (- 3).(-1) + b ⇔ b = – 1
⇒ (d’):y = – 3x – 1

Câu 3: 

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-kon-tum-2016-5

b. x² – 2(m – 1)x – m – 3 = 0 (1) (a = 1; b = – 2(m – 1);c = -m – 3)
∆’ = (m-1) + m + 3 = m – 2m + 1 +m + 3 = m – m + 4 = m -2.m. + + = (m – ) + ≥ > 0 ∀m
Phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt x ,x với mọi m.
Theo hệ thức Vi-Et, ta có: x + x = 2m- 2 và x.x = – m – 3
Ta có x1²+x2²=(x1+x2)²-2x1x2 ⇔ (2m – 2) + 2m + 6 – 10 = 0
⇔ 2m – 3m = 0 ⇔ m( 2m – 3)= 0 ⇔ m = 0 hay m = 3/2

Câu 4:

3giờ 20 phút = 3,3giờ
Gọi x là vận tốc của bè gỗ (x > 0) (km/h)
Vận tốc của người chèo thuyền độc mộc : x + 4
Thời gian người chèo thuyền độc mộc đi được khi gặp bè gỗ
Thời gian bè gỗ trôi được 10 km
Theo bài ta có PT: – = ⇔ 3x + 12 – 3x = x + 4x ⇔ x +4x – 12 = 0⇔ x = 2 hay x = – 6 (loại)
Vậy vận tốc của bè gỗ là 2 km/h

Câu 5:

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-kon-tum-2016-6

Trên đây là Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Kon Tum năm 2016 cùng với Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Kon Tum năm 2014 giúp các bạn có thể ôn tập và tăng thêm kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Điều quan trọng nhất trong thời điểm ” sát nút” này không chỉ là tập trung ôn tập mà các bạn hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, học vừa và đủ, không học quá sức, không quá “cày quốc”. Hy vọng những chia sẻ bên trên sẽ giúp ích cho các bạn, chúc các bạn học và thi tốt!

One thought on “Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Kon Tum năm 2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *