Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lạng Sơn 2016

Để cung cấp tư vấn cho các em học sinh luyện thi vào lớp 10, TKBOOKS chia sẻ một số Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lạng Sơn 2016 và  các năm trước để các em học sinh có thể tham khảo, làm tài liệu ôn tập.

Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lạng Sơn 2016 – 2015 – 2014 

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-mon-toan-vao-lop-10-tinh-lang-son-2016-day-du

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Tỉnh Lạng sơn sắp diễn ra, việc luyện giải đề thi là điều không thể thiếu. Các em nên bấm thời gian giải đề, làm như bước vào thi thật sau đó có thể tự chấm để đánh giá năng lực của mình nhé.

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-mon-toan-vao-lop-10-tinh-lang-son-2016

Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lạng Sơn 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LẠNG SƠN

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn thi: Toán

Thời gian làm bài: 120 phút ( không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 20 tháng 6 năm 2015

Câu 1( 3,5 điểm)

1.Tính giá trị các biểu thức: A = ( √2 – 4 ) – (√2 – 2 ); B = √25 + √16; C = de-thi-dap-an-tuyen-sinh-mon-toan-vao-lop-10-tinh-lam-dong-2016

2. Rút gọn biểu thức:   de-thi-dap-an-tuyen-sinh-mon-toan-vao-lop-10-tinh-lam-dong-2016

3. Giải hệ phương trình: de-thi-dap-an-tuyen-sinh-mon-toan-vao-lop-10-tinh-lam-dong-2016

Câu 2( 1 điểm)

 1. Vẽ đồ thị các hàm số y = x2 và y = 3x – 2 trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.
 2. Xác định tọa độ giao điểm của hai đồ thì đó.

Câu 3( 1,5 điểm)

Cho phương trình: x2 + x + m – 2 = 0 (1)

 1. Giải phương trình (1) với m = 0.
 2. Tìm giá trị của m để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn x12 + x22 – 3x1x2 < 1.

Câu 4 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O và có 3 góc nhọn. Kẻ các đường cao BE và CF cắt nhau tại H.

 1. Chứng minh rằng: các tứ giác AEHF và BFEC nội tiếp đường tròn.
 2. Cho S là trung điểm của AH. Chứng minh rằng góc ESF bằng góc BOC và hai tam giác ESF; BOC đồng dạng.
 3. Kẻ OM vuông góc với BC tại M. chứng minh: SM vuông góc với EF.

Câu 5 (0,5 điểm) Cho x và y là 2 số thực dương thỏa mãn: 2x + 3y = 5

Chứng minh rằng: . de-thi-dap-an-tuyen-sinh-mon-toan-vao-lop-10-tinh-lam-dong-2016

———————————–Hết———————————

Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lạng Sơn 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LẠNG SƠN

ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 9 THCS

NĂM HỌC 2014 – 2015

Môn thi: Toán

Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2 điểm )

 1. Giải hệ phương trình: de-thi-dap-an-tuyen-sinh-mon-toan-vao-lop-10-tinh-lam-dong-2016
 2. Vẽ đồ thị hàm số y = 2x2 trên mặt phẳng tọa độ Oxy

Câu 2 (2,5 điểm)

Cho phương trình bậc 2: x2 – 2(m+1)x + m2 +4m – 3 = 0 (1)

 1. Giải phương trình (1) với m = 0.
 2. Tìm giái trị của m để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt x1; x2 thoả mãn điều kiện:

x1 + x2 –  x1x2.+ 10 = 0.

Câu 3 ( 1,5 điểm)

Một hình chữ nhật có diện tích bằng 96m2. Tính kích thước hình chữ nhật đó biết chiều dài hơn chiều rộng 4 mét.

Câu 4 ( 3,5 điểm)

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. M là một điểm trên tiếp tuyến Ax. Kẻ tiếp tuyến MC ( C là tiếp điểm). Kẻ CH vuông góc với AB tại H.. Đường thẳng BM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai I.( I khác B) và cắt CH tại N.

 1. Chứng Minh: Tứ giác AIMH nội tiếp.
 2. Chứng minh: MC2 = MI.MB
 3. Gọi E là giao điểm của OM và AC. Chứng minh góc AME = góc AIE.

Câu 5 ( 0,5 điểm)

Giải phương trình: de-thi-dap-an-tuyen-sinh-mon-toan-vao-lop-10-tinh-lam-dong-2016 .( nhẩm nghiệm rồi tách rồi nhân liên hợp nhé )

Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lạng Sơn 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2013 – 2014

MÔN THI: TOÁN
Ngày thi: 26/06/2013
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2 điểm)

a,Tính giá trị của các biểu thức:  de-thi-dap-an-tuyen-sinh-mon-toan-vao-lop-10-tinh-lam-dong-2016

b .Rút gọn: de-thi-dap-an-tuyen-sinh-mon-toan-vao-lop-10-tinh-lam-dong-2016

Câu 2: (1 điểm)

Vẽ đồ thị các hàm số y = x2; y = 2x – 1 trên cùng một mặt phẳng tọa độ, xác định tọa độ giao điểm của hai đồ thị đó.

Câu 3: (2 điểm)

 1. Giải hệ phương trình:  de-thi-dap-an-tuyen-sinh-mon-toan-vao-lop-10-tinh-lam-dong-2016
 2. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5 m. Tính kích thước của mảnh đất, biết rằng diện tích mảnh đất là 150 m2.

Câu 4: (4 điểm)

Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài đường tròn đó. Qua điểm M kẻ tiếp tuyến MA và cát tuyến MBC (B nằm giữa M và C). Gọi E là trung điểm của dây BC.

 1. Chứng minh: MAOE là tứ giác nội tiếp;
 2. MO cắt đường tròn tại I (I nằm giữa M và O). Tính
 3. Tia phân giác góc BAC cắt dây BC tại D. Chứng minh: MD2= MB.MC

Câu 5: (1 điểm)

Tìm nghiệm nguyên x, y của phương trình: x2y2 + (x – 1)2 + (y – 1)2 – 2xy(x + y – 2) = 2.

Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lạng Sơn 2013

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LẠNG SƠN

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2012 – 2013

Môn thi: Toán

Thời gian làm bài: 120 phút ( không kể thời gian giao đề)

Câu 1( 2 điểm)

 1. Tính giá trị các biểu thức: de-thi-dap-an-tuyen-sinh-mon-toan-vao-lop-10-tinh-lam-dong-2016
 2. Cho biểu thức: de-thi-dap-an-tuyen-sinh-mon-toan-vao-lop-10-tinh-lam-dong-2016

Tìm x để P có nghĩa. Rút gọn P. Tìm x để P là một số nguyên.

Câu 2 ( 2 điểm)

 1. Vẽ đồ thị hàm số: y = 2x2.
 2. Cho phương trình bậc hai tham số m: x2 – 2(m – 1)x – 3 = 0
 3. Giải phương trình với m = 2
 4. Chứng minh rằng: Phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi giá trị của m. Tìm m thỏa mãn: de-thi-dap-an-tuyen-sinh-mon-toan-vao-lop-10-tinh-lam-dong-2016

Câu 3 (1,5 điểm) Trong tháng thanh niên, Đoàn trường Phát động và giao chỉ tiêu mỗi chi đoàn thu gom 10 kg giấy vụn làm kế hoạch nhỏ. Để nâng cao tinh thần thi đua, bí thư chi đoàn 10A chia các đoàn viên thành 2 tổ thi đua gom giấy vụn. Cẩ hai tổ đều hoạt động tích cực. Tổ 1 gom vượt chỉ tiêu 30%, tổ 2 gom vượt chỉ tiêu 20% nên tổng số giấy chi đoàn 10A gom được là 12,5 kg. Hỏi mỗi tổ được bí thư chi đoàn giao chỉ tiêu gom bao nhiêu kg giấy vụn?

Câu 4 ( 3,5 điểm) Cho đường tròn tâm O, đường kính AB, C là điểm cố định trên đường tròn không trùng với A và B. D là điểm nằm giữa cung nhỏ BC. Các tia AC và AD lần lượt cắt tiếp tuyến Bt của đường tròn tâm O tại E và F.

 1. Chứng minh rằng: Hai tam giác ABD và BFD đồng dạng.
 2. Chứng minh rằng: tứ giác CDFE nội tiếp.
 3. Gọi D1 đối xứng với D qua O và M là giao điểm của AD và CD1. Chứng minh rằng: số đo góc AMC không đổi khi D chạy trên cung nhỏ BC.

Câu 5 ( 1 điểm)

Chứng minh rằng: Q = x4 – 3x3 + 4x2 – 3x + 1 ≥ 0 với mọi giá trị của x.

———————————–Hết———————————

Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lạng Sơn 2011

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LẠNG SƠN

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2010 – 2011

Môn thi: Toán

Thời gian làm bài: 120 phút ( không kể thời gian giao đề)

Bài 1 ( 3 điểm)

 1. Giải phương trình: x2 – 2x – 1 = 0
 2. Giải hệ phương trình: de-thi-dap-an-tuyen-sinh-mon-toan-vao-lop-10-tinh-lam-dong-2016
 3. Tính giá trị của biểu thức: A = de-thi-dap-an-tuyen-sinh-mon-toan-vao-lop-10-tinh-lam-dong-2016

Bài 2 (1,5 điểm) Cho biểu thức: de-thi-dap-an-tuyen-sinh-mon-toan-vao-lop-10-tinh-lam-dong-2016

 1. Rút gọn P
 2. Tìm tất cả các giá trị của số nguyên x để P là một số nguyên.

Bài 3 (1,5 điểm)

Cho phương trình bậc 2: x2 + 2(m+2)x + 2m + 3 = 0; ( m là tham số)

 1. Chưng minh rằng phương trình trên có nghiệm với mọi m.
 2. Gọi x1; x2 là các nghiệm của phương trình trên. Chứng minh rằng:

x1(2-x2) + x2(2 – x1) = 2

Bài 4 (3 điểm) Cho tam giác đều ABC có đường cao AH. Trên cạnh BC lấy điểm M ( M không trùng với B, C, H). Gọi P và Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên các cạnh AB; AC.

 1. Chứng minh rằng 5 điểm A, P, H, M, Q cùng nằm trên một đường tròn tâm O.
 2. Chứng minh rằng tam giác OHQ đều. Từ đó hãy suy ra OH vuông góc với PQ.
 3. Chứng minh rằng MP + MQ = AH.

Câu 5 (1 điểm)

Cho 2 số thực dương x và y thỏa mãn 4xy = 1.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: de-thi-dap-an-tuyen-sinh-mon-toan-vao-lop-10-tinh-lam-dong-2016

Trên đây là một số đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của Lạng Sơn các năm trước đây. Để cập nhật các đề thi của các năm khác và các tỉnh khác các em hãy theo dõi trên TKBOOKS nhé. Chúc các em đạt được điểm thi cao nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *