Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ngãi năm 2016

Dưới đây là Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 các bạn có thể tham khảo và làm để bổ sung thêm kiến thức cho kỳ thi sắp tới. Trong giai đoạn nước rút này thì việc tập trung ôn theo dạng và theo đề sẽ rèn luyện cho các bạn kinh nghiệm để tránh bỡ ngỡ lúc đi thi thật.

I. Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ngãi năm 2016

Đối với Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 nói riêng hay Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán các tỉnh khác nói chung các bạn cần đọc kỹ đề và xem kỹ đáp án để có thể rút ra cho bản thân kinh nghiệm riêng, tìm ra những lời giải hay và quan trọng nhất là lời giải mà bản thân cảm thấy dễ hiểu nhất.

1. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ngãi năm 2016

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-quang-ngai-2016-12

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 được đánh giá là đề thi chuẩn, phân bổ kiến thức đều trong toàn bộ chương trình học, phù hợp với lực học của hầu hết các thí sinh. Dưới đây là đề thi cụ thể, các bạn có thể tham khảo và bấm giờ làm sau đó so sánh đáp án để biết được thực lực của mình đang ở mức nào.

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-quang-ngai-2016-1

Bài 1: (1,5 điểm) 

1) Hãy thực hiện phép tính sau: √25 + √8.√2
2) Cho hàm số sau: y=x² có đồ thị hàm số là (P) và hàm số  y=x+2 có đồ thị là (d).
a. Hãy vẽ (P) và  (d) trên cùng 1 mặt phẳng tọa độ Oxy.
b. Bằng phép tính hãy tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d).

Bài 2: (2,0 điểm)

1) Hãy giải phương trình và hệ phương trình sau:
a. Giải phương trình: x∧4 – 7x² – 18 = 0.
b. Giải hệ phương trình sau: 2x – y = 8
3x + 2y = 19

2) Cho phương trình: x² + 2(m-3)x – 4m + 7 = 0 với m là tham số
a. Chứng minh rằng phương trình trên luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.
b. Gọi 2 nghiệm của phương trình đã cho là x1, x2. Hãy tìm hệ thức liên hệ giữa x1 và x2 không phụ thuộc vào giá trị của m.

Bài 3: (2,0 điểm)

2 vòi nước cùng chảy vào 1 cái bể không có nước thì bể đầy sau 7 giờ 12 phút. Nếu như vòi thứ nhất chảy trong vòng 4 giờ rồi khóa lại và cho vòi thứ 2  chảy trong 3 giờ thì được 1/2 bể nước. Vậy nếu mỗi vòi chảy 1 mình thì sau bao lâu bể mới đầy.

Bài 4: ( 3,5 điểm)

Từ điểm M nằm ở bên ngoài đường tròn Tâm O bán kính R  vẽ các tiếp tuyến MA,MB với đường tròn (A,B là các tiếp điểm ). Vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm O của đường tròn ( C nằm giữa M và D).Gọi E là trung điểm của dây CD.
a) Hãy chứng minh năn điểm M,A,B,E,O cùng thuộc một đường tròn
b) Trường hợp OM =2R và C là trung điểm của đoạn thẳng MD .Hãy tính độ dài đoạn thẳng MD theo R.
c) Chứng minh hệ thức CD2  = 4AE.BE   

Bài 5: (1,0 điểm)

Cho x và y là các số thực khác 0. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-quang-ngai-2016-2

2. Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ngãi năm 2016

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-quang-ngai-2016-10

Dưới đây là đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ngãi năm 2016, đây là đáp án chuẩn theo kết quả của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về cách làm thì cách giải dưới đây được đánh giá là xúc tích và dễ hiểu. Tuy nhiên bạn có thể tham khảo thêm các cách làm khác từ bạn bè thầy cô, cách giải hay nhất là cách mà giúp bạn dễ hiệu và dễ nhớ nhất.

Bài 1: (1,5 điểm)

1) Thực hiện phép tính:
√25 + √8.√2 = Ι5Ι + √16 =  5 +  Ι4Ι = 5 + 4 = 9
2) Vẽ đồ thị (P): y=x²
Bảng giá trị giữa x và y:

x -2 -1 0 1 2
y 4 1 0 1 4

Vẽ (d): y=x+2
x=0 => y=2 => A(0;2)
y=0 => x=-2 => B(-2;0)

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-quang-ngai-2016-3

b) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:
x²=x+2 <=> x² – x – 2 = 0 (1)
Ta có: a-b+c=0 nên phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt là  x1=-1 ; x2=2
+ Với x1 = -1 => y1=1
+ Với x2 = 2 => y2 = 4
Vậy tọa độ giao điểm của (P) và (d) là: ( -1;1) và (2;4)

Bài 2: (2,0 điểm)

1) Hãy giải phương trình và hệ phương trình sau:
a) Đặt t=x²>=0 thì phương trình trở thành: t² – 7t – 18 = 0.
Δt = 49+72-121 => 121-11² =>√Δ = 11
de-thi-dap-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-quang-ngai-2016-4 de-thi-dap-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-quang-ngai-2016-5

Bài 3: (2,0 điểm)

Gọi x(h) là thời gian thứ nhất để vòi thứ nhất bơm đầy bể , x>36/5
Gọi y(h) là thời gian thứ nhất để vòi thứ hai bơm đầy bể, y>36/5
Theo bài ra ta có hệ phương trình sau:
de-thi-dap-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-quang-ngai-2016-6
Vậy nếu bơm 1 mình thì vòi thứ nhất bơm đầy bể trong vòng 12 giờ và vòi thứ 2 trong vòng 18 giờ.

Bài 4: (3,5 điểm)

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-quang-ngai-2016-6

a. góc OMA= góc OME= góc OMB=90º => điểmM,A,B,E,O cùng thuộc 1 đường tròn.
b. Khi MC=CD thì OC vuôn góc với OB
Ta có: MA²= MC.MD mà lại có tam giác MAB đều suy ra góc MAB=60º
Vậy AB=MA=MB=R√3 => MD=R√3 => MD=R√6

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-quang-ngai-2016-7

c. CD²=4CE²=4AE.BE
Tam giác CEA đồng dạng với tam giác BCE => CE/AE=BE/CE => 4CE²=4.AE.BE

Bài 5: (1,0 điểm)

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-quang-ngai-2016-8

II. Một số kinh nghiệm rút ra từ Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ngãi năm 2016

de-thi-dap-an-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-quang-ngai-2016-9

Từ Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 TKBooks rút ra cho bạn một số kinh nghiệm để bạn có thêm ” hành trang” cho kỳ thi sắp tới.

– Luôn đọc kỹ đề trước khi làm, vì nếu không đọc kỹ sẽ rất dễ dẫn đến những lỗi sai không đáng có, nhiều đề ” đánh lừa” thí sinh, hoặc nếu đọc vội có thể sai số liễu, nếu có phát hiện ra nhầm đề mà làm lại cũng mất rất nhiều thời gian nên các bạn phải thật chú ý vấn đề này.
– Làm theo thứ tự từ trên xuống dưới và làm từ dễ đến khó. Có nghĩa là đọc đề rồi làm từ cầu 1 đến câu 5, câu nào làm được sẽ làm luôn, còn câu nào khó để lại sau, nếu suy nghĩ tầm 5 – 7 phút mà không ra cách giải lập tức chuyển sang câu tiếp theo tránh mất nhiều thời gian.
– Tuyệt đối không quên đặt điều kiện xác định, đây là bước để so sánh đáp án, nếu thiếu có thể dẫn đến đối chiếu sai nghiệm và bị trừ điểm, các bạn lưu ý để không bị mất điểm một cách đáng tiếc.
– Dành ra ít nhất 10 phút để kiểm tra lại hết bài, không cố gắng giải những câu chưa làm được, cố làm chưa chắc đã ra kết quả mà những bài đã làm có thể có lỗi sai mà bạn không phát hiện ra.

Trên đây là Đề thi + Đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 cùng với một số kinh nghiệm giúp bạn có thể thể làm tốt các bài thi môn toán khác. Kỳ thi sắp đến rồi, các bạn hãy tập trung ôn tập theo dạng và theo đề để tránh bỡ ngỡ lúc đi thi thật, chúc các bạn học và ôn tập tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *