ĐỀ THI MINH HỌA MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA năm 2017

Chiều ngày 5/1/2017 Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia của tất cả các môn. Điều đặc biệt là ở năm nay là trừ môn Ngữ văn thì tất cả các môn còn lại đều thi theo hình thức tự luận. Như vậy, năm nay môn Toán cũng sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm. Đề thi THPT Quốc gia môn Toán sẽ có 50 câu trắc nghiệm, với thời gian làm bài là 90 phút.

Dưới đây là Đề thi minh họa môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

de-minh-hoa-toan-1-1475661423_1200x0-1

de-minh-hoa-toan-2-1475661423_1200x0-2 de-minh-hoa-toan-3-1475661423_1200x0-3 de-minh-hoa-toan-4-1475661424_1200x0-4 de-minh-hoa-toan-5-1475661424_1200x0-5 de-minh-hoa-toan-6-1475661425_1200x0-5 de-minh-hoa-toan-7-1475661425_1200x0-6 de-minh-hoa-toan-8-1475661425_1200x0-7 de-minh-hoa-toan-9-1475661426_1200x0-8 de-minh-hoa-toan-10-1475661426_1200x0-9 de-minh-hoa-toan-11-1475661426_1200x0-10 de-minh-hoa-toan-12-1475661427_1200x0-11 de-minh-hoa-toan-13-1475661427_1200x0-12 de-minh-hoa-toan-14-1475661427_1200x0-13 de-minh-hoa-toan-15-1475661428_1200x0-14 de-minh-hoa-toan-16-1475661428_1200x0-15 de-minh-hoa-toan-17-1475661429_1200x0-16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *