ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA năm 2017 MÔN SINH HỌC

Năm 2017  Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có một số điều chỉnh một số điều chỉnh trong kỳ thi THPT Quốc gia. Cho nên Bộ Giáo Dục và Đào tạo sẽ cho đề thi minh họa để thử nghiệm. Môn Sinh học nằm trong khối môn Khoa học tự nhiên. Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Sinh học có 40 câu, các thí sinh làm bài trong vòng 50 phút. Dưới đây là đề thi minh họa môn Sinh học THPT Quốc gia 2017 các em học sinh, thầy cô và các quý vị phụ huynh có thể tham khảo.

01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *