Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Nguyễn Huệ TP Hà Nội năm 2017 (lần 1)

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Nguyễn Huệ TP Hà Nội năm 2017 (lần 1) có kèm theo gợi ý đáp án:

  • Cấu trúc đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Nguyễn Huệ TP Hà Nội năm 2017 (lần 1) như sau:

Câu 1: (2,5 điểm) Cho biểu thức A

a.Tìm điều kiện x để A  có nghĩa và rút gọn A

b. Tìm giá trị nhỏ nhất của A

c. Tìm x để A có giá trị là số nguyên tốt

Câu 2: (1.5 điểm) Bài toán tính toán

Câu 3: (2 điểm) Bài toán về phương trình đường thẳng

Câu 4: (3,5 điểm) Bài toán hình học

Câu 5(0,5 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

  • Mời các bạn tham khảo đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Nguyễn Huệ TP Hà Nội năm 2017 (lần 1) chi tiết dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *