Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long năm 2016

Vậy là kỹ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông sắp đến rồi, đây là khoảng thời gian các bạn học sinh đang gấp rút ôn tập để chuẩn bị cho một mùa thi ” máu lửa”. Hãy cùng thử sức với bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long năm 2016 để biết lực học hiện tại của bạn đến đâu rồi nhé!

I. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long năm 2016

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long năm 2016 gồm có 7 câu với lượng kiến thức phân bổ đều, đánh giá được lực học của từng học sinh.

1. Bố cục đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long năm 2016

de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-tinh-vinh-long-2016-9

Với đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long năm 2016 nói riêng hay với bất cứ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán khác nói chung sau khi xem đề các bạn hãy tự rút ra được bố cục của đề bao gồm những dạng bài tập nào để tự đúc kết làm tập tài liệu riêng cho mình. Bố cục đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long năm 2016 như sau:

Câu 1: (1,0 điểm) Tính giá trị biểu thức, rút gọn biểu thức.
Câu 2: (2,5 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình.
Câu 3: (1,5 điểm) Bài tập mặt phẳng tọa độ.
Câu 4: (1,0 điểm) Bài toán suy luận tính toán.
Câu 5: (1,0 điểm) Bài tập hình học tính toán.
Câu 6: (2,0 điểm) Bài tập hình học.
Câu 7: (1,0 điểm) Bài tập tính giá trị biểu thức.

2. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long năm 2016

Cụ thể đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long năm 2016 như sau:

Câu 1: (1,0 điểm)

a) Hãy tính giá trị biểu thức sau: A = 2√12 -3√48 +4√75
b) Hãy rút gọn biểu thức sau:
B=(3-2√3)/√3 + 6/(3+√3)

Câu 2: (2,5 điểm)

Hãy giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a) x² – 14x + 49 = 0
b) x∧4 + 8x² -9 =0
c) Giải hệ: 3x + y = -4
2x + y = 1

Câu 3: (1,5 điểm)

 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol (P): y=1/2x²
a. Hãy vẽ đồ thị (P0
b. Hãy tìm a và b để đường thẳng (d): y=ax+b đi qua điểm (0;-1) và tiếp xúc với (P).

Câu 4: (1,0 điểm)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 50m, nếu tăng chiều dài thêm 3m và tăng chiều rộng thêm 2m thì diện tích tăng thêm 65m2. Hãy tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn.

Câu 6: ( 2,0 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn tâm O và có AB < AC. Vẽ đường kính AD của đường tròn (O). Kẻ BE vuông góc với AD ( E thuộc AD). Kẻ AH vuông góc BC (H thuộc BC).

a) Hãy chứng minh rằng tứ giác ABHE nội tiếp.

b) Hãy chứng minh HE vuông góc với AC.

Câu 7: (1,0 điểm)

Cho phương trình bậc 2 sau: 4x² – 2√10x + 1 = 0 có 2 nghiệm là x1, x2. Không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu thức sau:
√(x1∧4 + 8×2²) + √(x2∧4 + 8×1²)

Trọn bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long năm 2016 đã được TKBooks chia sẻ bên trên, các bạn có thể bấm giờ tự làm bài như khi thi thi thật trước khi tham khảo đáp án nhé!

II.Đề thi khác ngoài đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long năm 2016

de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-tinh-vinh-long-2016-10

Ngoài đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long năm 2016 các bạn có thể tham khảo thêm đề thi môn Toán của các tỉnh khác và các đề thi của các năm trước, càng ôn luyện và làm đề nhiều sẽ càng giúp các bạn ” chắc tay” hơn khi đi thi thật.

1. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long năm 2015

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long năm 2015 cụ thể như sau:

de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-tinh-vinh-long-2016-1

Bài 1: (1,0 điểm)

a. Hãy tính giá trị biểu thức sau: A = 2√5 + 3√45 – √500
b. Hãy rút gọn biểu thức sau: B = (√5 – 1)√(6+2√5)

Bài 2: (2,5 điểm)

Hãy giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a. x² – 9x + 20 = 0
b. x∧4 – 4x² – 5 = 0
c. Giải hệ:
de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-tinh-vinh-long-2016-2

Bài 3: (1,5 điểm)

Trong mặt phẳng tọa Oxy cho parabol (P) y=x² và đường thẳng (d) y=29m-1)x + 5 -2m ( với m là tham số)
a. Hãy vẽ đồ thị (P).
b. Biết rằng đường thẳng (d) luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt. Gọi hoành độ giao điểm của đường thẳng (d) và (P) và x1, x2. Hãy tìm m để x1² + x2²=6.

Bài 4. (1,0 điểm)

Một đội xe cần chở 36 tấn hàng. Trước khi làm việc, đội được bổ sung thêm 3 xe nữa nên mỗi xe chở ít hơn 1 tấn hàng so với dự định. Hỏi lúc đầu đội có bao nhiêu xe, biết khối lượng hàng chở trên mỗi xe như nhau.

Bài 5. (1,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 15 cm và AC = 20 cm. Tính độ dài đường cao AH và trung tuyến AM của tam giác ABC.

Bài 6. (2.0 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc đều nhọn, hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H (D thuộc AC; E thuộc AB).
a)Chứng minh tứ giác ADHE nội tiếp được trong một đường tròn.
b)Gọi M, I lần lượt là trung điểm của AH và BC. Chứng minh MI vuông góc ED.

Bài 7. (1.0 điểm)

Biết phương trình bậc hai (x – a)(x – b) + (x – b)(x – c) + (x – c)(x – a) = 0 (x là ẩn số) có nghiệm kép. Tìm nghiệm kép đó.

2. Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long năm 2015

de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-tinh-vinh-long-2016-11

Trước khi xem đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long năm 2015 các bạn cần chắc chắn rằng mình đã cố gắng hết sức để giải các bài tập trong đề. Sau khi bấm giờ và làm đề xong các bạn hãy ngồi đọc kỹ và giải lại các ý chưa làm được, sau khí cố thêm 1 hoặc vài lần nữa thì mới xem đáp án nhé!

Bài 1: 
a. A= 2√5 + 3√45 – √500 = 2√5 + 3.3√5 -10√5=√5

b. Rút gọn biểu thức:
de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-tinh-vinh-long-2016-3

Bài 2: 

a. Đáp án: Phương trình có tập nghiệm là S={4;5}
b. Đáp án: Phương trình có tập nghiệm S={-√5;√5}
c. Nghiệm của hệ là x=2 và y=1.

Bài 3: 

a. Vẽ đồ thị hàm số:
de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-tinh-vinh-long-2016-4

Bài 4: 

Gọi x là số xe ban đầu của đội ( chiếc; x nguyên dương)
Số xe sau đó: x+3 (chiếc)
Số tấn hàng mỗi xe chở lúc đầu là: 36/x (tấn)
Số tấn hàng mỗi xe chở lúc sau là: 36/(x+3)
Theo bài ra ta có phương trình: 36/x – 36/(x+3)=1
=> x² + 3x -108 = 0 <=> x=9(thỏa mãn) và x=-12 (loại)
Vậy ban đầu đội xe có 8 xe.

Bài 5: 

de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-tinh-vinh-long-2016-5

Bài 6: 

de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-tinh-vinh-long-2016-6

Bài 7: 

Theo đề bài: (x-1)(x-b) + (x-b)(x-c) + (x-c)(x-a)=0

de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan-tinh-vinh-long-2016-7

Trên đây là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long năm 2016 cùng với đề thi năm khác để các bạn ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới. Ngoài đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long năm 2016 TKBooks còn tổng hợp rất nhiều đề thi của các tỉnh khác và ở các năm khác nhau, các bạn hãy xem và luyện làm đề thật nhiều để lấy thêm kinh nghiệm nhé. Chúc các bạn học và thi tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *