Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn văn tỉnh ninh thuận năm 2016

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn văn tỉnh Ninh Thuận năm 2016

Môn thi: Ngữ Văn

Thời gian làm bài: 120 phút

Ngày thi: 14/6/2016

————–

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn văn tỉnh Ninh Thuận năm 2016 – đọc hiểu văn bản

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (3,0 điểm):

Đọc đoạn văn dưới đây rồi trả lời câu hỏi từ 1 đến 4:

(…) “ Đọc sách vốn có ích cho riêng mình, đọc nhiều không thể coi là vinh dự, đọc ít cũng không phỉa là xấu hổ. Đọc ít mà đọc kĩ, thì sẽ tập thành nếp suy nghĩ sâu sa, trầm ngâm tích lũy, tưởng tượng tự do đến mức thay đổi khi chất; đọc nhiều mà không chịu nghĩa sâu, như cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đầy, chỉ tổ làm cho mắt hoa ý loại, tay không mà về. Thế gian có biết bao người đọc sách chỉ để trang trí bộ mặt, như kẻ trọc phú khoe của, chỉ biết lấy nhiều làm quý. Đối với việc học tập, cách đó chỉ là lừa mình dối người, đối với việc làm ngườ thì cách đó thể hiện phẩn chất tầm thường, thấp hèn” (…)

(Trích “Bàn về đọc sách” – Chu Quang Tiềm, Ngữ văn 9, tập 2, NXB GDVN, 2015)

Câu 1 (0,5 điểm): Nêu phương thức biểu đật của đoạn trích trên.

Câu 2 (0,75 điểm): Đọc nhiều mà không chịu nghĩ sâu”, từ “sâu” ở đây là loại từ gì? Nó có nghĩa là gì?

Câu 3 (0,5 điểm): Xác định thái độ của tác giả được được gửi gắm vào câu văn: “Thế gian có biết bao người đọc sách chỉ để trang trí bộ mặt, như kẻ trọc phú khoe của, chỉ biết lấy nhiều làm quý”.

Câu 4 (1,25 điểm): Em đọc sách ở mức độ nào? Em có đồng ý với ý kiến sau: “Sách luôn có ích cho con người”?Vì sao?

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn văn tỉnh Ninh Thuận năm 2016 – phần tạo lập văn bản

II. TẠO LẬP VĂN BẢN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm):

Em có suy nghĩ gì về nhận định sau: “Học sinh trung học cơ sở hiện nay ở nước ta đa phần chỉ thích đọc truyện tranh”? Theo em, loại sach nào mà học sinh ở độ tuổi trung học cơ sở nên đọc? Vì sao?

Viết một đoạn văn khoảng 200 từ để trình bày quan điểm của em về những nội dung đã nêu ở trên.

Câu 2 (5,0 điểm)

(…) “Ta hát bài ca gọi cá vào,

Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao.

Biên cho ta cá như lòng mẹ

Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.

Sao mờ kéo lưới kịp trời sáng,

Ta kéo xoăn tay chum cá nặng

Vầy bạc đuôi vàng lóe rạng động,

Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.” (…)

(Trích “Đoàn thuyền đánh cá” – Huy Cận, Ngữ văn 9, tập 1, NXB GDVN, 2015)

Trình bày cảm nhận của em về hai khổ thơ trên. Từ đó hãy bàn về vấn đề con người với môi trường và tài nguyên biển ở Việt Nam hiện nay.

———- Hết ———-

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *