Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn văn tỉnh Quảng Ngãi 2016

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn văn tỉnh Quảng Ngãi 2016

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2016- 2017

Môn thi: Ngữ văn

Thời gian làm bài: 120 phút

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn văn tỉnh Quảng Ngãi 2016 Phần I/ Đọc- hiểu văn bản (3.0 điểm)

BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Đã bấy lâu nay, bác tới nhà,

Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.

Ao sâu nước cả, khôn chài cá,

Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.

 

Cải chửa ra cây, cà mới nụ,

Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.

Đầu trò tiếp khách, trầu không có,

Bác đến chơi đây, ta với ta!

Nguyễn Khuyến

(Theo Ngữ văn 7, tập 1, NXB Giáo dục, 2006, trang 104)

Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ?

Câu 3. Trong câu thơ “Đã bấy lâu nay, bác tới nhà”, từ bác thuộc từ loại nào? Cách tác giả gọi bạn là bác thể hiện tình cảm gì?

Câu 4. Nêu nội dung chính của bài thơ?

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn văn tỉnh Quảng Ngãi 2016 – Phần II/ Làm văn: (7.0 điểm)

Câu 1: (2.0 điểm)

Tục ngữ Nga có câu: “Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học“.

(Theo Ngữ văn 7, tập 2, NXB Giáo dục, 2006, trang 14)

Viết đoạn văn nghị luận (từ 7 đến 10 câu) trình bày suy nghĩ của em của em về vấn đề gợi ra từ câu tục ngữ trên.

Câu 2: (5.0 điểm)

Thể hiện sinh động và tinh tế diễn biến tâm trạng của nhân vật ông Hai khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc là một thành công của nhà văn Kim Lân trong truyện ngắn Làng.

Dựa vào đoạn trích được học trong sách giáo khoa Ngữ văn 9, em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *