Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn văn tỉnh Tiền Giang năm 2016

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2016- 2017

Môn thi: Ngữ văn

Thời gian làm bài: 120 phút

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn văn tỉnh Tiền Giang năm 2016 – phần tiềng việt

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 2:

(1) Nghe cơm sôi, nó giở nắp, lấy đũa béo sơ qua – nồi cơm hơi to, nhắm không thể nhắc xuống để chắt nước được, đến lúc đó nó mới nhìn lên anh Sáu. Tôi nghĩ thầm, con bé đang bị dồn vào thế bí, chắc nó phải gọi ba thôi. Nó nhìn dáo dác một lúc rồi kêu lên:

– (4) Cơm sôi rồi, chắt nước giùm cái! – (5) Nó cũng lại nói trổng.

(6) Tôi lên tiếng mở đường cho nó:

– (7) Cháu phải gọi “ba chắt nước giùm con”, phải nói như vậy.

(8) Nó như không để ý đến câu nói của tôi, nó lại kêu lên:

– (9) Cơm sôi rồi, nhão bây giờ!

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

Câu 1. (1.5 điểm)

  1. a) Tìm từ ngữ liên kết và gọi tên phép liên kết được dùng trong câu (2) và câu (3).
  2. b) Câu nói “Cơm sôi rồi, chắt nước giùm cái!” đã vi phạm phương châm hội thoại nào?

Câu 2. (1.5 điểm) Xác định lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích trên.

Câu 3. (3,0 điểm) Viết một đoạn văn giải thích ý nghĩa câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn văn tỉnh Tiền Giang năm 2016 – phần làm văn

Câu 4. (4.0 điểm)

Phân tích đoạn thơ sau:

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác

Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát

Ôi! Hàng trẻ xanh xanh Việt Nam

Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.

Ngay ngày mắt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân…

(Trích Viếng lăng Bác – Viễn Phương – dẫn theo Ngữ Văn 9, tập hai, NXB Giáo dục, 2013, trang 58)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *