Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Long An năm 2016

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TỈNH LONG AN NĂM 2016

Môn thi: Ngữ Văn (Công lập)

Ngày thi: 16/6/2016

Thời gian làm bài: 120 phút (không tính thời gian làm bài)

———–

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Long An năm 2016 – phần tiếng việt

PHẦN I: TIẾNG VIỆT (3,0 điểm)

Câu 1: (1.5 điểm)

  1. Thế nào là cách dẫn trực tiếp? Thế nào là cách dẫn gián tiếp?
  2. Đoạn trích sau (Trích “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ) có dẫn lời nói của nhân vật Vũ Nương theo cách dẫn trực tiếp. Em hãy viết lại đoạn trích đó bằng cách dẫn gián tiếp?

Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía, đựng mười hai hát minh châu, sai sứ giá Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Vũ Nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn:

– Nhờ nói hộ với chàng Trương, nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ xin lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, tôi sẽ trở về.”

Câu 2: (0,75 điểm)

Xác định và giải thích nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ “mặt trời” trong hai câu thơ sau.

Trong trường hợp nghĩa chuyển thi nghĩa chuyển đó được hình thành theo phương thức chuyển nghĩa nào?

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ”

“Viễn Phương, Viếng Lăng Bác”

Câu 3: (0,75 điểm)

Xác định và gọi tên thành phần biệt lập trong đoạn trích sau: Cho biết công cụ của thành phần biệt lập đó trong câu.

“Bước vào thế kỷ mới, muốn “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” thì chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. Muốn vậy thì khâu đầu tiên, có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho lớp trẻ – những người chủ thật sự của đất nước trong thế kỉ tới – nhận ra điều đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất“.

(Vũ Khoan, Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới)

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Long An năm 2016 – phần văn bản

PHẦN II: VĂN BẢN (2,0 điểm)

Câu 1: (1.0 điểm)

Nêu hoàn cảnh sáng tác và ý nghĩa văn bản: Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận.

Câu 2: (1.0 điểm)

a) Viết tiếp câu thơ sau đây để hoàn chỉnh câu thơ lục bát trong một trác phẩm mà em đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 9;

Nhớ câu kiến nghĩa bất vi,

………

b) Câu thơ lục bát trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?

c) Nếu nội dung của câu thơ lục bát đó.

PHẦN III: TẬP LÀM VĂN (5,0 điểm)

Thí sinh chọn một trong 2 đề sau:

Đề 1: Suy nghĩ về vấn đề: “ Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta”.

Đề 2: Cảm nhận về tình đồng chí chỉ thiêng liên giữa những người lính cách mạng trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu.

———– Hết ————

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *