Đề thi và đáp án môn toán kỳ thi THPT quốc gia 2016

Đề thi và đáp án kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 môn toán trích dẫn từ Bộ GD&ĐT có kèm theo thang điểm cho từng ý của mỗi câu. Kết cấu đề thi gồm 10 câu được xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, tổng điểm tối đa cho một câu là 1 điểm. Thời gian làm bài là 180 phút. phương thức chấm điểm từ trên xuống dưới, đúng đến đâu chấm điểm tới đó.

Đề thi môn toán kỳ thi THPT năm 2016

de-thi-mon-toan-thpt-2016

Đáp án đề thi môn toán THPT năm 2016

dap-an-mon-toan-thpt-2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *