Gợi ý đáp án đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa – Thanh Hóa

Gợi ý đáp án đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa – Thanh Hóa.

  • Mời các bạn tham khảo đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán của Phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa – Thanh Hóa chi tiết dưới đây:

de-thi-thu-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-nam-2016-cua-phong-gddt-huyen-hoang-hoa-thanh-hoa

  • Mời các bạn tham khảo gợi ý đáp án đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa chi tiết dưới đây:

goi-y-dap-an-de-thi-thu-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-nam-2016-cua-phong-gddt-huyen-hoang-hoa-thanh-hoa-1 goi-y-dap-an-de-thi-thu-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-nam-2016-cua-phong-gddt-huyen-hoang-hoa-thanh-hoa-2

goi-y-dap-an-de-thi-thu-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-nam-2016-cua-phong-gddt-huyen-hoang-hoa-thanh-hoa

  • Tham khảo thêm thông tin về thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 của Thanh Hóa:

I. Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT, DTNT

1. Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 của các trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

– Ngày thi chính thức: Ngày 10/7 và 11/7/2017

– Quy định về môn thi: Thí sinh thi 03 môn, trong đó các môn: Ngữ văn, Toán (tính điểm hệ số 2) là môn thi bắt buộc. Môn thi thứ ba (tính điểm hệ số 1) là môn thi do Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh chỉ định một trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh; Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố môn thi thứ 3 sớm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc năm học.

–   Hình thức thi:Các môn đều thi theo hình thức tự luận.

2.   Đăng ký dự thi:

+ Thi vào lớp 10 THPT: Thí sinh được đăng ký dự thi tại một trường công lập trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố nơi học sinh có hộ khẩu thường trú.Thí sinh nên lựa chọn trường phù hợp với học lực của mình cũng như phù hợp về khu vực địa lý theo hướng dẫn của các UBND các huyện, thị xã, thành phố để thuận lợi trong quá trình học tập.

+ Thi vào lớp 10 THPT Dân tộc nội trú tỉnh: Các em học sinh là người dân tộc thiểu số nếu có nguyện vọng học tại trường dân tộc nội trú tỉnh có thể đăng ký nguyện vọng tại một trong hai trường:

– Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tại Thành phố Thanh Hóa.

– Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tại đô thị Ngọc Lặc

Học sinh được đăng ký 02 nguyện vọng: Nguyện vọng 1 vào một trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh và nguyện vọng 2 vào một trường THPT theo địa bàn cư trú. Học sinh nộp đơn đăng kí dự thi tại phòng GD&ĐT hoặc trực tiếp tại trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh nơi đăng ký dự thi. Học sinh dự thi tại trường THPT trung tâm của huyện, sẽ được xếp phòng thi riêng.

+ Tổ chức các Hội đồng coi thi: Căn cứ tình hình thực tế, điều kiện cụ thể để thành lập Hội đồng coi thi tại một số trường THPT, đảm bảo phù hợp với quy định của Bộ giáo dục. Đối với các trường THPT miền núi, tổ chức các Hội đồng coi thi hoặc các điểm thi độc lập theo cụm dân cư để tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh dự thi; việc thành lập các Hội đồng coi thi do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định và vẫn theo quy định coi thi chéo để cán bộ coi thi không coi thi tại trường hoặc điểm thi nơi minh công tác.

–  Tổ chức các Hội đồng chấm thi: Mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập từ một đến hai Hội đồng chấm thi; Hội đồng chấm thi do Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định thành lập, đảm bảo theo nguyên tắc thành viên Hội đồng không tham gia làm phách, không chấm bài thi của học sinh trường mình. Việc chấm thi thực hiện theo quy chế thi hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

– Xét trúng tuyển: Việc xét trúng tuyển phải đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy chế thi vào lóp 10 THPT và theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Đối với trường THPT DTNT tỉnh, việc xét trúng tuyển tuân theo nguyên tắc: Tuyển 50% chỉ tiêu cho số thí sinh có đủ điều kiện và có điểm thi cao từ trên xuống và 50% chỉ tiêu còn lại tuyển sinh số học sinh có đủ điều kiện và ưu tiên theo vùng, miền và dân tộc.

II. Công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT trường Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

– Năm học 2017-2018, Trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa tuyển sinh vào lớp 10 với số lượng: 11 lớp chuyên tổng số 385 học sinh ( trung bình 35 học sinh/lớp), gồm: chuyên Toán, chuyên tiếng Anh chỉ tiêu: 02 lớp/môn; chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học, chuyên Tin học, chuyên Ngữ văn, chuyên Lịch sử, chuyên Địa lý chỉ tiêu: 01 lớp/môn.

–  Tổ chức ngày thi vào: Các ngày 02 – 03/6/2017

–  Môn thi: Thí sinh dự thi 04 môn, gồm các môn thi bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh: tính điểm hệ số 1; một môn chuyên tính điểm hệ số 2. Riêng môn chuyên của chuyên Tin được thay thế bằng môn Toán.

–   Hĩnh thức thi: Các môn thi theo theo hình thức tự luận.

–   Nơi đăng ký dự thi: Trực tiếp tại Trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

– Xét trúng tuyển: Chỉ xét tuyển những học sinh đủ điều kiện dự thi, thi đủ bốn môn theo quy định, các môn chung tính theo hệ số 1 phải đạt từ 3,0 điểm trở lên, môn chuyên tính theo hệ số 2 phải đạt từ 5,0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số) và xét trúng tuyển theo nguyên tắc xét điểm thi của thí sinh từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu được giao.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *