Gợi ý đáp án, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Đắk Lắk năm 2016

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Đắk Lắk năm 2016 có đáp án kèm theo

Câu 4: (3,5 điểm)

Cho điểm M nằm trên nửa đường tròn đường kính AB (M khác A và B), trên cung BM lấy điểm N (N k hác B và M). Gọi C là giao điểm của đường thẳng AM và đường thẳng BN, H là giao điểm của đoạn thẳng BM và đoạn thẳng AN. Gọi D là điểm đối xứng của điểm H qua điểm M; P là hình chiếu vuông góc của điểm A lên đường thẳng DC.

a) Chứng minh CH vuông góc AB

b) Chứng minh tứ giác ABCD nội tiếp

c) Chứng minh CN.CB=CD.CP

d) Chứng minh ba điểm P, M, N thẳng hàng

  • Mời các bạn tham khảo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Đắk Lắk năm 2016 chi tiết dưới đây:

de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-dak-lak-nam-2016-2017

de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-dak-lak-nam-2016-2017-2

  • Mời các bạn tham khảo gợi ý đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Đắk Lắk năm 2016 như sau:

de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-dak-lak-nam-2016-2017-dap-an-1 de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-dak-lak-nam-2016-2017-dap-an-2 de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-dak-lak-nam-2016-2017-dap-an-3 de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-dak-lak-nam-2016-2017-dap-an-4 de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-dak-lak-nam-2016-2017-dap-an-5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *