Gợi ý đáp án và đề thi tuyển sinh môn Toán lớp 10 PTNK không chuyên TP Hồ Chí Minh

Đề thi tuyển sinh môn Toán lớp 10 PTNK không chuyên TP Hồ Chí Minh năm 2016 2017 có gợi ý đáp án kèm theo:

Bài 4 ( 2 điểm )

a) Ông A định cải tạo một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 2,5 chiều rộng. Ô thấy răng nếu đào một cái hố có mặt hồ là hình chữ nhật thì sẽ chiếm mất 3% diện tích mảnh vườn, còn nếu giảm chiều dài 5m và tăng chiều rộng 2m thì mặt hồ là hình vuông và diện tích mặt hồ giảm được 20m² . Hãy tính các cạnh của mảnh vườn.

b) Lớp 9A có 27 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Nhân dịp sinh nhật của bạn X ( là một thành viên của lớp), các bạn trong lớp có rất nhiều món quà tặng X. Ngoài ra mỗi bạn nam của lớp làm 3 tấm thiệp và mỗi bạn nữ, xếp 2 hoặc 5 con hạc để tặng bạn X. Biết số tấm thiệp và số con hạc bằng nhau, hỏi bạn X là nam hay nữ?

Bài 5: ( 3 điểm)

Tam giác đều ABC có tâm O, AB = 6a và các điểm M, N lần lượt thuộc các cạnh AB, AC mà AM = AN = 2a. Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm của BC, AC và MN.

a) Chứng minh các điểm M,N,B,C  cùng thuộc một đường tròn T. Tính diện tích từ giác BMNC theo a.

b) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ỊK. Chứng minh đường tròn đường kính NC tiếp xúc với AI.

c) AE tiếp xúc với đường tròn T tại E (E và B cùng phía đối với đường thẳng AI). Gọi F là trung điểm của OE, tính số đo của góc AFJ.

  • Mời các bạn tham khảo đề thi tuyển sinh môn Toán lớp 10 PTNK không chuyên TP Hồ Chí Minh năm 2016 2017 chi tiết dưới đây:

de-thi-tuyen-sinh-mon-toan-lop-10-ptnk-khong-chuyen-tp-ho-chi-minh

  • Mời các bạn tham khảo gợi ý đề thi tuyển sinh môn Toán lớp 10 PTNK không chuyên TP Hồ Chí Minh năm 2016 2017 chi tiết dưới đây:

goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-mon-toan-lop-10-ptnk-khong-chuyen-tp-ho-chi-minh-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *