Gợi ý đáp án và đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chung chuyên KHTN Hà Nội năm 2016

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chung chuyên KHTN Hà Nội năm 2016 2017 có gợi ý đáp án kèm theo.

Câu IV (1 điểm)

Số nguyên a được gọi là “Đẹp” nếu với mọi cách sắp xếp theo thứ tự tùy ý của 100 số 1,2,…,100 luôn tồn tại 10 số hạng liên tiếp có tổng lớn hơn hoặc bằng a. Tìm số “đẹp” lớn nhất.

  • Mời các bạn tham khảo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chung chuyên KHTN Hà Nội năm 2016 chi tiết dưới đây:

de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-chung-chuyen-khtn-ha-noi-nam-2016

  • Mời các bạn tham khảo gợi ý đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chung chuyên KHTN Hà Nội năm 2016 2017 chi tiết như sau:

goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-chung-chuyen-khtn-ha-noi-nam-2016-phan1 goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-chung-chuyen-khtn-ha-noi-nam-2016-phan2

goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-chung-chuyen-khtn-ha-noi-nam-2016-phan3

goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-chung-chuyen-khtn-ha-noi-nam-2016-phan4

goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-chung-chuyen-khtn-ha-noi-nam-2016-phan5

goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-chung-chuyen-khtn-ha-noi-nam-2016-phan6 goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-chung-chuyen-khtn-ha-noi-nam-2016-phan7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *