Gợi ý đáp án và đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chuyên KHTN chuyên Toán – Tin năm 2016

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chuyên KHTN chuyên Toán – Tin năm 2016 2017 kèm theo đáp án chi tiết

Câu III: (3 điểm)

Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn tâm (O). P là điểm thuộc cung nhỏ AD của đường tròn (O) và P khác A, D. Các đường thẳng PB, PC lần lượt cắt đường thẳng AD tại M, N. Đường trung trực của AM cắt các đường thẳng AC, PB lần lượt tại E, K. Đường trung trực của DN cắt các đường thẳng BD, PC lần lượt tại F,L.

  1. Chứng minh ba điểm K,O,L thằng hàng
  2. Chứng minh đường thẳng PO đi qua trung điểm EF
  3. Giả sử đường thẳng EK cắt đường thẳng BD tại S, các đường thẳng FL và AC cắt nhau tại T, đường thẳng ST cắt các đường thẳng PC, PB lần lượt tại U,V. Chứng minh rằng bốm điểm K,L,U,V cùng thuộc một đường tròn.
  • Mời các bạn tham khảo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chuyên KHTN  chuyên Toán – Tin năm 2016 2017 chi tiết dưới đây:

goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-chuyen-khtn-chuyen-toan-tin-nam-2016

  • Mời các bạn tham khảo đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chuyên KHTN chuyên Toán – Tin năm 2016 2017 chi tiết dưới đây:

goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-chuyen-khtn-chuyen-toan-tin-nam-2016-1

goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-chuyen-khtn-chuyen-toan-tin-nam-2016-2

goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-chuyen-khtn-chuyen-toan-tin-nam-2016-3

goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-chuyen-khtn-chuyen-toan-tin-nam-2016-4

goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-chuyen-khtn-chuyen-toan-tin-nam-2016-5

goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-chuyen-khtn-chuyen-toan-tin-nam-2016-6

goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-chuyen-khtn-chuyen-toan-tin-nam-2016-7

goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-chuyen-khtn-chuyen-toan-tin-nam-2016-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *