Gợi ý đáp án và đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Đồng Nai năm 2016

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Đồng Nai năm 2016 2017 có gợi ý đáp án kèm theo

  • Bố cục đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Đồng Nai năm 2016:

Câu 1: ( 2,0 điểm): gồm 3 ý giải phương trình

Câu 2: (2,0 điểm): Cho hai hàm số yêu cầu vẽ đồ thị và tìm tạo độ giao điểm của hai đồ thị

Câu 3: ( 1,5 điểm): Cho phương trình yêu cầu chứng minh và tính biểu thức

Câu 4: (1,0 điểm): Cho biểu thức yêu cầu rút gọn và tìm giá trị của biểu thức

Câu 5: (3,5 điểm): Bài toán hình

  • Mời các bạn tham khảo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Đồng Nai năm 2016

Đề thi vào lớp 10 môn toán Đồng Nai 2016 2017

  • Mời các bạn tham khảo gợi ý đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Đồng Nai năm 2016

Đề thi vào lớp 10 môn toán Đồng Nai 2016 2017

Đề thi vào lớp 10 môn toán Đồng Nai 2016 2017
Đề thi vào lớp 10 môn toán Đồng Nai 2016 2017

Đề thi vào lớp 10 môn toán Đồng Nai 2016 2017

Đề thi vào lớp 10 môn toán Đồng Nai 2016 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *