Gợi ý đáp án và đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Nguyên năm 2016

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Nguyên năm 2016 2017 có gợi ý đáp án kèm theo

  • Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Nguyên năm 2016 2017

Câu 1: (1,0 điểm) Cho hàm số, giải thích và tìm tọa độ điểm

Câu 2: (1,0 điểm) Không dùng máy tính rút gọn biểu thức

Câu 3: (1,0 điểm) Cho biểu thức. Rút gọn và tính giá trị biểu thức

Câu 4: (1,0 điểm) Xác định các hệ số của phương trình có nghiệm sẵn

Câu 5: (1,0 điểm) Không dùng máy tính cầm tay, giải phương trình

Câu 6: (1,0 điểm) Cho phương trình, chứng minh và tìm giá trị của m

Câu 7:(1,0 điểm) Sắp xếp các tỉ số lượng giác theo thứ tự tăng dần và giải thích

Câu 8: (!,0 điểm) Cho tam giác vuông. Tính các tỉ số lượng giác

Câu 9(1,0 điểm) Bài toán hình

Câu 10 (1,0 điểm) Bài toán hình

  • Mời các bạn tham khảo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Nguyên năm 2016 2017 chi tiết dưới đây:

Đề thi đáp án vào lớp 10 môn toán Thái Nguyên 2016

  • Mời các bạn tham khảo gợi ý đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Nguyên năm 2016 2017 chi tiết dưới đây:

goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-thai-nguyen-nam-2016-1 goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-thai-nguyen-nam-2016-2

goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-thai-nguyen-nam-2016-3

goi-y-dap-an-va-de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-toan-tinh-thai-nguyen-nam-2016-4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *