Nghị luận về một hiện tượng đời sống không thể làm khó bạn!

        1.  Nhận biết

Để làm một bài văn nghị luận đạt điểm cao thì điều trước tiên ta phải nhận diện được đề ra thuộc dạng nghị luận nào từ đó có cách làm phù hợp bởi không phải dạng văn nghị luận nào cũng giống nhau.

Kiểu bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống  là bàn bạc về một sự việc, hiện tượng đang diễn ra trong thực tế đời sống xã hội mang tính chất thời sự, thu hút được sự quan tâm chú ý của nhiều người, tác động đến đời sồng con người, những vấn đề chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức. Ví dụ như: Tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, bạo lực gia đình… Đó có thể là hiện tượng tích cực hoặc tiêu cực, đáng khen hoặc đáng chê.

Dạng đề này thường có yêu cầu là học sinh cần làm rõ hiện tượng đời sống thông qua việc miêu tả, phân tích nguyên nhân cũng như các khái cạnh của hiện tượng. Từ đó đưa ra ý kiến đánh giá của bản thân cũng như đề xuất giải pháp trước hiện tượng đời sống đó. Khi làm kiểu bài này người viết cần có cách làm bài linh hoạt theo yêu cầu của đề bài tránh làm bài một cách chung chung, không phân biệt được mặt tích cực hay tiêu cực. Ngoài những kiến thức cơ bản và kỹ năng làm bài, người viết còn cần tích lũy những hiểu biết về đời sống xã hội.

Nghị luận về một hiện tượng đời sống
Nghị luận về một hiện tượng đời sống

      2.  Cách làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống

      a. Mở bài

Giới thiệu hiện tượng đời sống cần nghị luận. Có thể nêu trực tiếp hoặc gián tiếp

      b. Thân bài

Chia bài viết thành các luận điểm cụ thể:

Luận điểm 1: Giải thích sơ lược hiện tượng đời sống; Nếu trong  đề bài có các khái niệm, thuật ngữ, ẩn dụ, so sánh… cần làm rõ để đưa ra vấn đề cần bàn luận.

Luận điểm 2: Nêu rõ thực trạng các biểu hiện và ảnh hưởng của hiện tượng đời sống. Có nghĩa là cần tập trung trả lời các câu hỏi: nhờ đâu em biết biểu hiện này? Hiện tượng diễn ra trên quy mô nào? Mức độ diễn ra? Đối tượng tham gia thực hiện hành vi? Từ đó để thấy được thực tế vấn đề đang diễn ra như thế nào, có ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống và thái độ của xã hội đối với hiện tượng đó ra sao. Cần chú ý đưa dẫn chứng sắc bén, thuyết phục để làm nổi bật tính cấp thiết phải giải quyết vấn đề

Luận điểm 3: Chỉ ra nguyên nhân dẫn đến vấn đề. Vừa có nguyên nhân khách quan, vừa có nguyên nhân chủ quan, vừa do tự nhiên, vừa do con người.

Luận điểm 4: Bày tỏ thái độ, đưa ra ý kiến đánh giá đối với vấn đề. Từ đó đưa ra phương hướng giải quyết vấn đề (cần dựa vào nguyên nhân nảy sinh vấn đề để đưa ra phương hướng giải quyết trước mắt, lâu dài một cách khách quan, xác thực, sát với vấn đề  và có tính khả thi cao). Người viết có thể liên hệ với thực tế của bản thân: chúng ta sẽ có cách nhìn nhận riêng về sự việc hiện tượng đó, cũng như có sự tham dự một cách tích cực tới việc xóa bỏ, duy trì hay phát triển sự việc, hiện tượng đó ra sao?

      c. Kết bài

Tóm lược lại nội dung đã trình bày, đồng thời nêu lên suy nghĩ về tầm quan trọng của vấn đề đã nghị luận. Để bài viết có độ sâu, người viết nên đưa ra một vài thông điệp hoặc lời khuyên cho mọi người.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *