----------

Nghị luận xã hội một cây làm chẳng nên non

Đề bài: Nghị luận xã hội một cây làm chẳng nên non

Bài làm

Từ ngàn xưa cha ông ta đã có nhận thức được rằng con người muốn tồn tại được thì chúng ta phải biết đoàn kết với nhau để ngăn chặn lại những trở lực của thiên nhiên. Chính vì thế ông cha ta đã có câu ca dao:

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Nghị luận xã hội một cây làm chẳng nên non
Nghị luận xã hội một cây làm chẳng nên non

Đoàn kết là một những điều kiện để làm được những việc lớn lao. Thực tế trong cuộc chiến đấu và lao động đã chứng minh được điều đó. Một cây có nghĩa là số ít, ba cây là biểu tượng cho sứmạnh của đoàn kết. Đất nước chúng ta có được ngày hôm nay là do đâu, Non sông Việt Nam ta đẹp đẽ như ngày hôm nay chính là vào công lao của ai? Phải chăng tất cả chính là nhờ vào sự đoàn kết của dân tộc ta. Dân tộc ta từ Nam chí Bắc đều có có một tinh thần đoàn kết, tương thân tương ai, giúp đỡ lẫn nhau. Từ thời xa xưa dân tộc chúng ta đã đoàn kết một lòng chung chí hướng đánh tan giặc ngoại xâm.

Nghị luận xã hội một cây làm chẳng nên non

 Đoàn kết chính là sức mạnh của sự chiến thắng. Muốn đạt được thành công và chiến thắng kẻ thù thì chúng ta cần phải biết đoàn kết. Bác Hồ đã từng nói, “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công đại thành công”, đoàn kết là sức mạnh của thành công.

Đoàn kết tạo nên sức mạnh cho thành công
Đoàn kết tạo nên sức mạnh cho thành công

Không chỉ ngày xưa, ngày nay cũng vậy để đạt được thành công chúng ta cũng cần phải biết đoàn kết để tạo nên sức mạnh chiến thắng. Bài học thành công cho chúng ta chính là sự đoàn kết. Câu ca dao rất đơn giản nhưng chứa đựng rất nhiều bài học cho chúng ta ở tất cả mọi thời đại. Sức mạnh đoàn kết là sức mạnh sẵn có cho nên chúng ta cần biết tận dụng để thực hiện được sứ mệnh của mình.

Đặc biệt trong xã hội hiện đại chúng ta cần biết phát huy truyền thống quý báu của dân tộc mình để đối phó với âm mưu thủ đoạn của địch. Bây giờ chúng ta không còn phải đối mặt trực tiếp với kẻ thù nhưng ngày xưa nữa mà chúng ta cần đối phó với âm mưu diễn biến hòa bình, lợi dụng sự khác biệt về tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ dân tộc. Chính trong điều kiện này nên chúng ta cần phải đoàn kết sức mạnh dân tộc, bảo vệ Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa.

Câu tục ngữ tuy đơn giản nhưng chứa đựng một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tất cả chúng ta. Hãy biết yêu thương và đoàn kết ngay từ hôm nay để chúng đánh tan mọi âm mưu của kẻ thù, xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *