Bứt Phá Điểm Thi THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn – Phần Nghị Luận Văn Học

148,000 

Phần một: Tổng ôn các tác phẩm văn học (chương trình lớp 11 và lớp 12)

Phần hai: Phát triển năng lực viết bài văn nghị luận văn học

Phần ba: Luyện đề

Phần bốn: Hướng dẫn giải đề