999 câu hỏi viết trắc nghiệm tiếng anh

205,000 

Để làm được dạng bài viết lại câu các thí sinh cần nắm vững sử dụng liên từ , mệnh đề quan hệ, mệnh đề dnah ngữ , mệnh đề rút gọn, ..(đối với dạng nối câu) và đảm bảo nghĩa của câu giống hoàn toàn so với câu gốc đồng thời đúng ngữ pháp.

.button {background-color: #e65c00 ; padding: 5px 32px;}

Mua ngay

.button {background-color: #e65c00 ; padding: 5px 32px;}

Đọc thử