Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 4 tập 1

60,000 

Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 4 tập 1 gồm 10 bài học là các bài tập bám sát cập nhật những đổi mới theo khung chương trình mới và nội dung sách giáo khoa. Thông qua các dạng bài tập trong mỗi bài các em có thể nâng cao được khả năng từ vựng, ngữ pháp, các kỹ năng nghe, đọc, viết xoay quanh 10 chủ đề của sách.