Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 5 tập 1

60,000 

Cuốn sách “Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng anh lớp 5” thiết kế dưới dạng vở bài tập bao gồm các bài tự luyện về từ vựng, ngữ pháp, các kỹ năng nghe, đọc, viết với kiến thức chủ yếu xoay quanh 10 chủ điểm trong sách Tiếng Anh 5 Tập 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo