Tuyển tập đề thi Violympic tiếng anh lớp 3 tập 2

80,000 

Cuốn sách không chỉ giúp học sinh có tài liệu ôn tập kỳ thi Violympic tiếng Anh mà còn là tài liệu ôn tập bổ ích cho việc học trên lớp của các em. Thông qua các bài tập trong sách học sinh có thể tự tổng hợp lại được những nội dung kiến thức tiếng Anh lớp 3.
Các em có thể dùng cuốn sách để ôn tập cho kỳ thi học kỳ hoặc những kỳ thi kiến thức về tiếng Anh.