Bứt Phá Điểm Thi THPT Quốc Gia Bằng Casio Chuyên Đề Đại Số Và Giải Tích

148,000 

Những bài toán thuộc 8 chuyên đề sau đều có thể giải quyết một cách nhanh gọn bằng máy tính bỏ túi casio:

  • Lượng giác
  • Tổ hợp, xác suất, nhị thức Newton
  • Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
  • Giới hạn – Tiệm cận
  • Đạo hàm – Tiếp tuyến
  • Hàm số
  • Hàm số mũ, hàm số lũy thừa, hàm số logarit
  • Nguyên hàm – Tích phân
  • Số phức