Bứt phá điểm thi thpt quốc gia môn toán tập 1

148,000 

Chuyên đề 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Chuyên đề 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit

Chuyên đề 3: Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng