Bứt Phá Điểm Thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn – Chuyên Đề Đọc Hiểu Và Nghị Luận Xã Hội

148,000 

Phần A: Tổng quan về đọc hiểu tích hợp nghị luận xã hội

Phần B: Những kiến thức cần và đủ để chinh phục yêu cầu đọc hiểu văn bản

Phần C: Luyện đề + 30 đề thực hành có đáp án chi tiết

phần D: Một góc nhìn mới về đề đọc hiểu và sản phẩm của dự án soạn đề