----------

Viethmath – cùng con giỏi tư duy toán học tập 3

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách hàng)

65,000 

  • Giúp trẻ nhận biết số, giá trị của số và cách viết số trong phạm vi 50
  • Học sinh hiểu được bản chất số, vị trí số trên trục số, khoảng cách các số.
  • Tìm được số còn thiếu trên trục số, dãy số.