Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc Gia môn Sinh học có đáp án (Phần 1)

Năm 2017, theo như thay đổi của Bộ Giáo dục vào đào tạo, môn Sinh học cùng với các môn Vật Lí, Hóa học gộp chung thành một môn thi Khoa học tự nhiên và đều thi dưới hình thức trách nghiệm.

Dưới đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn Sinh học TKBooks tổng hợp được và chia sẻ với quý độc giả:

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc Gia môn Sinh học có đáp án (Phần 1)

Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị

tong-hop-cac-cau-hoi-trac-nghiem-on-thi-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-co-dap-an-phan-1-1

tong-hop-cac-cau-hoi-trac-nghiem-on-thi-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-co-dap-an-phan-1-2

tong-hop-cac-cau-hoi-trac-nghiem-on-thi-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-co-dap-an-phan-1-3tong-hop-cac-cau-hoi-trac-nghiem-on-thi-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-co-dap-an-phan-1-4

tong-hop-cac-cau-hoi-trac-nghiem-on-thi-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-co-dap-an-phan-1-5

tong-hop-cac-cau-hoi-trac-nghiem-on-thi-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-co-dap-an-phan-1-6

tong-hop-cac-cau-hoi-trac-nghiem-on-thi-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-co-dap-an-phan-1-7

tong-hop-cac-cau-hoi-trac-nghiem-on-thi-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-co-dap-an-phan-1-8

tong-hop-cac-cau-hoi-trac-nghiem-on-thi-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-co-dap-an-phan-1-9

tong-hop-cac-cau-hoi-trac-nghiem-on-thi-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-co-dap-an-phan-1-10

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc Gia môn Sinh học có đáp án (Phần 1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *