Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm

Phương pháp viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

Giả sử 2 điểm A và B cho trước có tọa độ là: A(a1;a2)A(a1;a2) và B(b1;b2)B(b1;b2)

  • Gọi phương trình đường thẳng có dạng d: y=ax+by=ax+b
  • Vì A và B thuộc phương trình đường thẳng d nên ta có hệ:
  • {a2=a.a1+bb2=b.b1+b{a=?b=?{a2=a.a1+bb2=b.b1+b⇔{a=?b=?
  • Thay a và b ngược lại phương trình đường thẳng d sẽ được phương trình đường thẳng cần tìm.

Chú ý: Hai điểm A và B có thể biết trước tọa độ hoặc chưa biết tọa độ ngay, chúng ta cần phải đi tìm tọa độ của chúng.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1: Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A (1;2) và B(0;1).

Hướng dẫn: 

Gọi phương trình đường thẳng là d: y=ax+by=ax+b

Vì đường thẳng d đi qua hai điểm A và B nê n ta có:

{2=1.a+b1=a.0+b{a=1b=1{2=1.a+b1=a.0+b⇔{a=1b=1

Thay a=1 và b=1 vào phương trình đường thẳng d thì d là: y=x+1y=x+1

Vậy phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B là : y=x+1y=x+1

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *