Viết phương trình tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng

Bài toán viết phương trình tiếp tuyến biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng y = ax + b
BÀI TOÁN TIẾP TUYẾN TRONG KHẢO SÁT HÀM SỐ
 Bài toán tiếp tuyến trong khảo sát hàm số
 Bài toán tiếp tuyến trong khảo sát hàm số
Bài toán tiếp tuyến trong khảo sát hàm số

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *